ნივთის გაცვლა


ნივთი შეიძლება გაიცვალოს ნებისმიერ პროდუქტში რომლის ფასიც არის იგივე ან აღემატება შეძენილი პროდუქციის ფასს.


აუცილებლად იქონიეთ თან გადახდის ქვითარი.
გაცვლის დროს ნივთი უნდა იყოს გამოუყენებელი და ქონდეს ორიგინალი შეფუთვა.


ნივთის დაბრუნდება არ ხდება.