ნივთის გაცვლა და დაბრუნება

გადაცვლის წესები

  • ნივთი შეიძლება გაიცვალოს ნებისმიერ პროდუქტში რომლის ფასიც არის იგივე ან აღემატება შეძენილი პროდუქციის ფასს.
  • ნივთის გადასაცვლელად აუცილებლად თან იქონიეთ ქვითარი ან ინვოისი.
  • ნივთი უნდა იყოს გამოუყენებელი და თან ჰქონდეს ქარხნული ეტიკეტი. 
  • ნივთის გაცვლა ხდება მაქსიმუმ 14 კალენდარულ დღეში.
  • ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხევაში ნივთი შეგიძლიათ გადაცვალოთ ან დააბრუნოთ.

დაბრუნების წესები

  • ნივთების დაბრუნება შესაძლებელია მათი სამომხმარებლო თვისებების, ქარხნული ეტიკეტებისა და მდგომარეობის შენარჩუნების შემთხვევაში მაქსისმუმ 7 (შვიდი)  კალენდარულ დღეში. 
  • ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში  გვაცნობეთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღის განმავლობაში და ჩვენ უსწრაფესად გამოგიცვლით წუნდებულ პროდუქციას ან დავიბრუნებთ უკან. ერთადერთი გამონაკლისია დაზიანებები, რომლებიც გამოწვეულია თქვენს მიერ არასათანადო მოპყრობით ან მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების დარღვევით.
  • პროდუქტების დასაბრუნებლად თქვენ უნდა წარმოადგინოთ შენაძენის დამადასტურებელი ქვითარი.